***SANDRATE***

KDE JE VŮLE, TAM JE I CESTA.

Jsem zpět!

Prolog

Tak tady máte prolog, dejte mi vědět, jak se Vám to líbí, a hlavně, užijte si to.

Jedná se o úryvek z Fénixova řádu, kap. Za závojem, str. 739

Sandrate

--------------------------------------------------------------------------

Pouze jedna dvojice ještě bojovala, protože si nově příchozího zjevně nevšimla. Harry sledoval, jak se Sirius vyhýbá Belatrixinu paprsku rudého světla a vysmívá se jí.

„No tak, snad se zmůžeš na něco lepšího!“ dráždil ji a jeho hlas se ozvěnou nesl rozlehlým sálem.

Druhý světelný paprsek ho vzápětí udeřil přímo do prsou. Siriusova ústa zůstala ještě roztažena v posměšném úsměvu, ale oči se mu rozšířily ohromením.

Harry pustil Nevilla, a přestože si sám nebyl vědom toho, co dělá, seběhl po kamenných stupních zpět dolů a vytáhl hůlku v okamžiku, kdy se k pódiu otočil i Brumbál.

Vypadalo to, jako by Sirius padal celou věčnost – jeho tělo opsalo elegantní křivku, když po zádech klesal k roztřepenému závoji, visícímu z kamenného oblouku.

Harry ve vyzáblém a kdysi pohledném obličeji svého kmotra spatřil výraz, v němž se mísil strach s překvapením. Pak Sirius propadl prastarým obloukem a zmizel za závojem, jenž se na okamžik rozechvěl jako v prudkém větru a pak znovu zůstal nehybně viset.

Harry slyšel, jak Belatrix Lestrangeová vítězoslavně vřískla, on ale věděl, že to nic neznamená – Sirius tím obloukem jen propadl, každou vteřinou se zas objeví na druhé straně…

Sirius se však neobjevil.

„SIRIUSI!“ vyjekl Harry. „SIRIUSI!“

Seskočil na podlahu a dech se z něj dral v bolestných, přerýcaných vzlycích. Sirius musí být hned za tím závěsem, vytáhne ho odtamtud ven…

Když však seběhl dolů a tryskem vyrazil k pódiu, Lupin ho popadl kolem těla a zadržel ho.

„Nemůžeš nic dělat, Harry –„

„Musím ho vytáhnout, zachránit, vždyť jen propadl skrz!“

„je pozdě, Harry.“

„Ještě ho můžeme vytáhnout!“ Harry se vztekle a divoce zmítal, Lupin ho však odmítal pustit.

„Nemůžeš dělat vůbec nic, Harry… nic… Je pryč.“
Žádné komentáře
 
Děkuji Vám za návštěvu mých stránek.